nav
search
globe
monitor
monitor
globe
arrow left

进阶搜寻选项

加添,删除,或是改变搜索词:

任何关键词
所有关键词
整个关键词
选择搜寻的资源种类:
问答
影像课程与论坛
结果显示:
全部详情
只显示作者名字

加强你的搜寻技巧

  • 要万用字符做缺省搜索的话,在搜寻词后面加一个星号(*)
  • 要删除含搜寻词的结果的话,在搜寻词前加一个波浪符号(~)
  • 更多的搜寻技巧提升秘诀
 

IIIM神学资源中心的教程充满全球的进程

第三千禧年神学资源中心每年教程的制作率越来越高。 2012年,我们已完成一年制的证书班课程。 全球各个大陆都有基督教会要求我们给他们提供我们的教程,而且我们正在努力满足他们的 需要。 按照索取,我们已经向全球发送超过三百六十万小时的课程内容。

如果您想要更加了解我们全球进展,请阅读我们的英文年报(PDF文件)


Map of world indicating countries
where IIIM神学资源中心的 curriculum is used
使用IIIM神学资源中心的的国家在以上的图以酒红色标出。

按语言使用的国家数目

英文 (111)

阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
阿根廷
阿鲁巴
澳大利亚
奥地利
巴哈马
孟加拉国
巴巴多斯
比利时
伯利兹
百慕达
博茨瓦纳
巴西
保加利亚
加拿大
喀麦隆
柬埔寨
开曼群岛
智利
中华人民共和国
哥伦比亚
刚果共和国
科特迪瓦
塞浦路斯
捷克共和国
丹麦
多米尼加
多米尼加共和国
埃及
萨尔瓦多
埃塞俄比亚
法罗群岛
斐济
芬兰
法国
冈比亚共和国
德国
加纳
希腊
格林纳达
关岛
圭亚那
海地
洪都拉斯
香港(中国特别行政区)
匈牙利
冰岛
印度
印尼
伊拉克
爱尔兰
以色列
意大利
牙买加
日本
肯尼亚
大韩民国
莱索托
卢森堡
澳门
马达加斯加
马拉维
马来西亚
毛里求斯
墨西哥
蒙古
纳米比亚
尼泊尔
荷兰
新喀里多尼亚
新西兰
尼日利亚
北马里亚纳群岛
挪威
尼日利亚
巴基斯坦
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
波多黎各
卡塔尔
罗马尼亚
卢旺达
圣基茨和尼维斯
圣卢西亚
圣文森特和格林纳丁斯
沙特阿拉伯
塞内加尔
新加坡
斯洛文尼亚
南非
韩国
斯里兰卡
斯威士兰
瑞典
瑞士
台湾
坦桑尼亚
泰国
特立尼达和多巴哥
土耳其
乌干达
英国
美国
乌兹别克斯坦
瓦努阿图
越南
赞比亚
津巴布韦

中文 (90)

阿尔巴尼亚
阿根廷
澳大利亚
奥地利
巴林
白俄罗斯
比利时
保加利亚
柬埔寨
喀麦隆
加拿大
中华人民共和国
克罗地亚
捷克共和国
古巴
丹麦
埃及
爱沙尼亚
埃塞俄比亚
芬兰
法国
加纳
德国
希腊
危地马拉
洪都拉斯
香港
匈牙利
冰岛
印度
印尼
伊拉克
爱尔兰
以色列
意大利
牙买加
日本
约旦
哈萨克斯坦
肯尼亚
大韩民国
科威特
拉脱维亚
黎巴嫩
立陶宛
澳门
马其顿
马拉维
马来西亚
蒙古
摩洛哥
缅甸(缅甸)
尼泊尔
荷兰
新西兰
尼日利亚
挪威
巴基斯坦
巴拿马
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
卡塔尔
俄罗斯
沙特阿拉伯
塞尔维亚
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
南非
西班牙
斯里兰卡
斯威士兰
瑞典
瑞士
阿拉伯叙利亚共和国
台湾
泰国
土耳其
乌干达
乌克兰
阿拉伯联合酋长国
英国
美国
乌拉圭
乌兹别克斯坦
越南
也门
赞比亚

西班牙语 (25)

阿根廷
伯利兹
玻利维亚
巴西
智利
哥伦比亚
哥斯达黎加
古巴
多米尼加共和国
厄瓜多尔
萨尔瓦多
危地马拉
洪都拉斯
墨西哥
摩洛哥
荷属安的列斯群岛
尼加拉瓜
巴拿马
巴拉圭
秘鲁
波多黎各
西班牙
乌拉圭
美国
委内瑞拉

阿拉伯文 (24)

阿尔及利亚
巴林
加拿大
埃及
印度
伊朗
伊拉克
以色列
约旦
科威特
黎巴嫩
马耳他
摩洛哥
新西兰
阿曼
巴勒斯坦领土
卡塔尔
沙特阿拉伯
阿拉伯叙利亚共和国
土耳其
阿拉伯联合酋长国
英国
美国
也门

俄语 (24)

亚美尼亚
阿塞拜疆
白俄罗斯
保加利亚
克罗地亚
捷克共和国
爱沙尼亚
德国
以色列
哈萨克斯坦
吉尔吉斯斯坦
拉脱维亚
立陶宛
马其顿
摩尔多瓦共和国
蒙古
俄罗斯
塞尔维亚
斯洛伐克
斯洛文尼亚
土库曼斯坦
乌克兰
美国
乌兹别克斯坦